вторник, 19 януари 2016 г.

Моделът SMART и целеполагането – за продуктивност и фокус на работа и извън нея

Целите са основна крачка към успеха. Без план и нещо, което да преследваме, изпадаме в състояние на безсмисленост на действията ни и след това се питаме къде сме изпуснали нишката. Решихме да споделим с Вас един модел, който ще Ви помогне да организирате и приоритизирате това, което правите.

Моделът се нарича S.M.A.R.T. и е приложим навсякъде – както в личен план, може да го използвате и за измерване на резултати на работното място.
От къде идва S.M.A.R.T. и какво се крие зад тази абревиатура?
Името на модела е съкращение от S – specific (специфичен), M – measurable (измерим), A – attainable (постижим), R – relevant (уместен) и T – time based (с краен срок), а негов  създател е Джордж Доран. S – Specific/ Simple
Всяка цел е строго индивидуална и зависи изцяло от нуждите на дадения бизнес. За онлайн присъствие е от особено значение да помислите предварително върху коя част искате да се съсредоточите – дали сте новоизгряваща звезда и искате реклама, дали сте утвърдени и търсите просто поддържане на имидж или пък търсите нови начини за комуникация и обратна връзка от аудиторията си. Или с няколко думи – изберете фокус и семпла цел. Тя трябва да бъде конкретна и ясна.

M – Measurable
Целта трябва да е измерима. Уверете се, че постигането ѝ е измеримо, т.е. задайте си предварително въпроса "Как ще разбера, че съм постигнал тази цел?" Кое ще бъде различното след като я постигнете, или какъв трябва да бъде резултатът.

А – Attractive
Целта трябва да бъде привлекателна, нали? Важно е да отбележим, че атрактивността трябва да е не само в краткосрочен план, но и в дългосрочен. Гледайте на целта, като че ли вече е постигната и си представяйте денят, в който това ще се случи.

R – Realistic
Целта Ви трябва да е реалистична и постижима. Ако си поставите такава, която се оказва неадекватна, бързо ще изгубите желание и мотивация за преследването ѝ.

Time Based
От поставянето на целта и нейното постигане има време, но не забравяйте, че то трябва да е регламентирано. Казват „по-добре късно, отколкото никога”, но ежедневието ни е динамично, всичко се случва прекалено бързо и няма време за губене. Измервайте резултатите си регулярно и когато не се вписват в крайната цел, просто променете стратегията и действията си.А сега хващайте лист и химикал и действайте! Ако желаете да постигнете целите си с наша помощ, можете да ни намерите ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар