вторник, 26 юли 2016 г.

5 стъпки за успешна маркетинг стратегия

Не всеки маркетингов план е добър маркетингов план. Има определени изисквания, на които трябва да отговаря. А за да се счита за ефективен план, трябва да конвертира клиенти за Вас. 


Всеки план може да бъде „потенциално успешен”, но той може и да е посредствен. За да се избегне посредствеността, има рамка, която помага за добри резултати. В тази статия ще разгледаме петте качества на един такъв план:

1.       Фокус върху пазара

Целевият Ви пазар трябва да бъде описан и изяснен. Ясно е, че не може да се угоди на всички, а ако се опитвате да правите това по някакъв начин, бъдете сигурни, че това може да доведе до загуби. Всичко в плана Ви трябва да бъде по същество въз основа на Вашата целева аудитория. Други фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, са интересите и предпочитанията на целевата аудитория и покупателната ѝ способност. Формулата се крие в сентенцията „Разделяй и владей”.

2.       Фокус върху продукта

Фокусът върху продукта върви ръка за ръка с фокуса върху пазара, но се нуждае от отделно внимание. Ако например сте се насочили към работещи жени в техните 50 години, следва да се предлагат качествени официални и ежедневни рокли. Също така, важно е да се поясни какво даден продукт прави и какви проблеми решава.

3.       Измерване на резултатите

Как ще разберем дали кампанията ни е успешна? Разбира се, че всичко трябва да бъде измервано количествено и в идеалния случай в цифри. Включването в график на всички големи и малки детайли с подходящи дати е много важно. Един добър маркетингов план се задвижва от стратегия, но подробностите и тактика ще дават нужния тласък, от който тя се нуждае.

Планът трябва да покаже резултат от всяка дейност, така че да стане лесно да се измери възвръщаемостта на инвестициите.

Ако се започне нов бизнес, може да има както краткосрочни, така и дългосрочни планове за разработването му на пазара. И двата плана трябва да бъдат свързани помежду си, т.е. Вашият краткосрочен маркетинг план трябва да Ви помогне да постигнете дългосрочните си цели. Въпреки това, се уверете, че тези цели са постижими.


4.       Отчетност и отговорност

Не разчитайте на хората да си вършат работата, особено, когато са в групи. Истината е, че групите правят много малко, в сравнение с отделния индивид. За да получите по-добри резултати, давайте специфична задача на всеки и поискайте от него да работи по нея.

Обърнете внимание на фактора на отчетност и дръжте под око резултатите, за да се уверите, че всички правят най-доброто. Бъдете сигурни, че трябва да възнаградите за постижение и да порицаете за неспазване на желаните цели.

Един добър маркетингов план се нуждае от нещо повече от участие – необходимо е ангажиране с него. Всеки трябва да знае своята работа и да е наясно с резултатите от извършването или неизвършването на неговата част.

5.       Ревизии и ревюта

Маркетинговият план е наистина процес на планиране, а не план. Живеем в динамична среда и не може да си позволим да имаме статични маркетингови планове. Добрият маркетингов план включва всичко - от определяне на цели до изпълнение, проследяване и измерване в количествено измерими единици. Той изисква да се преразглежда редовно и при необходимост да се променя. 

Маркетинг екипът трябва да обсъжда заедно, за да се проследява как планът се развива и ако нещо се налага, да се нанесат промените. Дори ако планът е петгодишен, това не означава, че обсъждането ще се случи след пет години. То трябва да се прави редовно.

Така накратко изглежда рамката на един маркетингов план, а той, разбира се, е придружен и от редица други детайли, които изискват време и усилия. Работете здраво и не забравяйте да се наслаждавате на това, което правите.
Източник: entrepreneur.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар